سرخط خبرها
  • قبل از کاشت

تولیدکنندگان همراه و همکار ما با سالها تلاش و تجربه در زمینه تولید گیاهان زینتی ، بهینه سازی و تکثیر نژادهای برتر و مقاوم تر انواع گیاهان زینتی از گیاهان مناسب مناطق مختلف ایران ، گام بلندی در این زمینه برداشته اند. ایشان حتی با توجه به خسارات فراوانی که در اثر سرمای شدید طی دو دوره متوالی در سالهای اخیر متحمل شدند و متاسفانه هیچگونه کمکی به آنان نشد! با قدرت و انگیزه بسیار زیاد هنوز راه خود را در زمینه تولید گیاهان زینتی ادامه می دهند.

برخی از تولید کنندگان و همراهان ما:

 

مجموعه تولیدی گیاهان زینتی تهران گل واقع در تنکابن:

مجموعه تولیدی گیاهان زینتی قاصدک واقع در تهران:

مجموعه تولیدی هکتاری در منطقه ولی آباد:

 

مجموعه تولیدی واقع در کردان:

مجموعه تولیدی نشتارود:

و ... سایر دوستان و همکاران که ما را در ارایه خدمات بهتر یاری می رسانند.

error: Content is protected !!